Federatie Particulier Grondbezit waarschuwt tegen wildgroei natuurbegraafplaatsen

“Verder maken wij ons grote zorgen over de wildgroei die nu dreigt te ontstaan. Daarbij komt dat de eisen die de Wet op de Lijkbezorging stelt aan een minimale afstand tot het grondwater, zal leiden tot concentratie op een beperkt deel van Nederland, namelijk de hogere zandgronden. Zo dreigt er een dichtheid van natuurbegraafplaatsen te ontstaan die niet wenselijk is. Te grote dichtheden doen afbreuk aan de natuurkwaliteit. Een goed afgestemd ruimtelijk ordeningsbeleid moet dat voorkomen, bijvoorbeeld met minimale afstanden tussen natuurbegraafplaatsen. Eenduidige regels zouden kunnen helpen. Zodat voor een ieder duidelijk is waar natuurbegraven mag en hoeveel begravingen in onderscheidende gebieden verantwoord zijn.”

Bekijk hier het complete artikel