Het spijt ons u te moeten berichten dat de Dorpsraad tot op heden, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet met omwonenden van de landgoederen heeft gesproken. De Dorpsraad heeft in het verleden laten zien namens alle Wapenvelders te willen en kunnen spreken. Helaas zijn genoemde brief en bulletin echter zonder ruggespraak met de meest direct belanghebbende inwoners van uw gemeente tot stand gekomen. Lees hier onze brief aan college en gemeenteraad.