Van 150 graven per hectare naar 50

Na nogal wat heen en weer ge-onderhandel de afgelopen jaren ligt in het voorstel voor de actualisatie omgevingsvisie het aantal graven per hectare nu op 50. Bovendien zal er meer onderzoek gaan plaatsvinden naar de effecten op natuur en milieu. Als laatste, hoe zit dat nou met dat eeuwigdurende grafrecht??? Wij vinden eeuwigdurend sowieso wel wat lang en wie kan zoiets nou beloven. Vooral als het om commerciële bedrijven gaat die, nadat het terrein vol gereserveerd is met plekken om te begraven, er met de winst vandoor gaan. Voor nu is dit goed nieuws, maar we hopen dat men in gaat zien dat het een slecht idee is om natuur op deze manier te gebruiken voor de dode mens en dat het een trieste manier is om natuur achter te laten voor de generaties na ons.