Vossen die aan je teen komen knabbelen…

Vanuit de natuurbegraafwereld wordt stelselmatig ontkend dat er incidenten met graven plaatsvinden inzake gravende dieren. Hieronder een brief met begeleidende foto’s waarin naar voren komt dat dit zeker wel het geval is en dat het onverantwoord is om geen hekken te plaatsen om begraafplaatsen. Dit betekent dat er bij de begraafplaatsen in de natuur die nog gerealiseerd gaan worden, kilometers hek, vaak in natuurgebieden, geplaatst zullen moeten worden. Ondanks dat er vaak beloofd wordt dat er geen hekken omheen zullen komen.

De organisatie die hier een vergunning aanvraagt is begraafplaats Westerveld, in de buurt van deze begraafplaats willen Natuurbegraven Nederland BV en Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats aan gaan leggen. Wij zijn benieuwd hoe zij dit aan gaan pakken. De ca 17 vossen per jaar die hier beschreven worden, duiden op een structureel probleem en niet op een incidentje. Ook tegenwoordig leven er veel vossen in de duinen.

UPDATE: Ondertussen is de bovengenoemde natuurbegraafplaats in oprichting van de baan. Voor meer info hierover: https://www.facebook.com/natuurbelang/posts/1395064850565737.