Lucia Albers: ‘Scheep komende generaties niet op met bezoedelde cultuur- en natuurgebieden’

Natuurbegraven in een landgoed?

In de cultuur van het begraven hebben in de loop der tijd vele veranderingen plaatsgevonden. Toen begraven onder de kerkvloer en buiten op het kerkhof niet meer mogelijk was wegens de hygiëne in de stad, is men op last van keizer Napoleon begraafplaatsen buiten de stadsmuren gaan aanleggen. De begraafplaatsen waren aanvankelijk ommuurd en omgracht, afgezonderd van het stedelijk verkeer. Toch werden begin 19e eeuw begraafplaatsen ontworpen als een park waar men al mijmerend kon wandelen. In de loop van de 19e en 20e eeuw werden de doden steeds verder gescheiden van de levenden, men wilde niet meer dagelijks herinnerd worden aan het memento mori, gedenk te sterven.

Lees verder…