11/01/2018 In heel Nederland zijn er tegenwoordig problemen met medicatie in oppervlakte- en grondwater. Dit is erg lastig schoon te filteren, en duur bovendien.

De bodem onder natuurgebieden is doorgaans schoon. Dat is verleden tijd als er eenmaal een ‘natuurbegraafplaats’ is aangelegd. Stoffelijke overschotten bevatten nl. een scala aan chemische stoffen. Deze stoffen komen op den duur in de bodem en het grondwater terecht. Welke gevolgen dit op de lange duur heeft, is onbekend. Controle (en zo nodig ingrijpen) is op ‘natuurbegraafplaatsen’ niet mogelijk, de schade is niet meer te herstellen.

Op de Veluwe zijn de hoge zandgronden interessant voor de natuurbegravers, maar het grondwater is nog relatief schoon, hoe wijs is het dan om juist in dit natuurgebied enorme natuurbegraafplaatsen met daar in tienduizenden stoffelijke overschotten,  aan te leggen? Durven dit risico te lopen voor de luxe behoefte van natuurbegraven? Er zijn immers ‘gewone’ begraafplaatsen’ genoeg!