Volkskrant, 

Column van Caspar Jansen over het vermarkten van natuur en de verdienmodellen. “Het grote misverstand is dat je draagvlak creëert voor natuur door iets anders te verkopen: recreatie. Sterker: je vernietigt er zelfs het laatste restje ontzag mee voor die natuur. Marc van den Tweel vergelijkt zichzelf wel met Jac. P. Thijsse, de befaamdste onder de oprichters van Natuurmonumenten. Ook een marketeer, aldus Van den Tweel. Er is een subtiel verschil: Jac. P. Thijsse wist mensen enthousiast te maken en liefde bij te brengen voor het leven van dieren en planten. En hij wist ze te overtuigen van de noodzaak om die te beschermen, juist tegen de invloed van mensen. Een inhoudelijk en enthousiast verhaal, dat gepaard ging met onverzettelijkheid en strijdbaarheid. Dat is toch iets anders dan het verkopen van een groen decor voor een fijne wandeling of een mooie bruiloft.”

Bekijk hier het artikel